Torsdag, december 05, 2019

Vi har fået ny hjemmeside

Følg venligst dette link, for at komme til den nye side - http://motionscykling.tik.dk

Denne hjemmeside bliver ikke opdateret mere.

DGI træner i 2019

I samarbejde med DGI, bliver der fem træningsdage i sæson 2019, hvor vi får en ekstern træner på.

Følgende datoer - alle er torsdage:

25. april - 2. maj - 9. maj - 16. maj - 23. maj

Vi mødes ved TIK, Parkvej, kl. 18:00 og er baseret på 2 timers effektiv træning.

OBS: Træningen er kun for medlemmer af TIK Motionscykling

For Kvindeholdet:

Onsdag den 15. maj kommer Pernille Bangsgaard fra DGI, og vi opfordrer alle kvinderne til at deltage.

OBS: Træningen er kun for medlemmer af TIK Motionscykling

Referat bestyrelsesmøde den 25. marts 2019

Tilstede:

Michael

Steen

John

Tina

Asger

Afbud:

Christina

Opfølgning og status P-holdet

Med baggrund i tidligere fremsendt mail fra Lasse Hansen, nåede bestyrelsen i fred og fradragelighed enighed om, at Asger forlader sin bestyrelsespost i TIK Motionscykling. Resten af bestyrelsen takkede Asger for hans arbejde i bestyrelsen hvorefter Asger ikke deltog i resten af bestyrelsesmødet.

TIK Motionscykling har stadig en aktiv P-holdsgruppe, der fortsætter som hidtil.

Klubtøj

Steen henter klubtøjet hos Campione onsdag den 27/3 og medlemmer har mulighed for at kunne afhente sit klubtøj torsdag den 28/3 kl. 19:15 i TIK Klubhus. Her vil Michael stå for udleveringen og kunne mobilepay tilskud til dig.

Vi åbner for en ny omgang bestilling hos Campione, og de medlemmer som ikke tidligere har bestilt, er stadig berettiget til tilskud.

OBS: Vi har en Ny Jakke str. Large på lager. Pris 1095 kroner.

Henvend dig til bestyrelsen hvis du er interesseret i at købe den.

Hjemmesiden

Da klubbens hjemmeside er ved at blive indhentet af den elektroniske udvikling og ikke rigtig kan følge med uden det vil koste rigtig mange penge, har bestyrelsen kigget efter andre muligheder. Bestyrelsen har valgt en hjemmeside gennem TIK, som er gratis, dog vil der være en minimal udgift da bestyrelsen vælger at beholde klubbens web-hotel, som vil pege over til den nye hjemmeside. Vi forventer at den nye hjemmeside er aktiv om 14 dage.

Birgitte bliver tovholder på hjemmesiden, og har du noget du ønsker at få lagt på hjemmesiden, skal du kontakte Birgitte for dette. (Birgitte står ikke for redigering af artikler mv, du skal selv komme med teksten).

Spinning

Et spinningsudvalg bestående af Henrik, Charlotte, Kate og John C, vil se på mulighederne for næste sæson.

John indkalder til møde.

Jubilæum

Klubben kan fejre 20-års jubilæum i 2019 – og det skal fejres.

Festen planlægges af holdes i TIK Klubhus og kunne du tænke dig at være med i festudvalget, så henvend dig til bestyrelsen.

Christian Gylling har vist interesse for at deltage i festudvalget.

Tilskud

Bestyrelsen vil behandle anmodninger om tilskud til arrangementer (fx deltagelse i cykelløb), der opfylder kriterier som:

o   Det er klubfællesskabet, der er i fokus således at der i videst muligt omfang søges at køre samlet

o   Mindst 5 deltagere (gerne flere)

o   Man kører i TIK’s klubtrøje

Vi har fået en opfordring fra et klubmedlem om at gøre opmærksom på Hedeboløbet som er den 23/6-2019. Det er et ”lokalt” løb, ude i Tune, med to forskellige distancer.

 

Næste bestyrelsesmøde er den 20. maj 2019, kl. 19:00 hos Steen.

 

Opstarts møde Kvindeholdet

Kære Kvinder – ses vi?!

Er du lige som os, bidt af en racercykel, så er det nu du skal læse videre.. 

Vi holder opstarts møde Onsdag den 13. marts 2019 kl. 19.00-20.30

i Klubhuset,  ved TIK Hallerne, Parkvej 78, Taastrup

Så vil du gerne cykle sammen med andre kvinder, er du meget velkommen til at komme og høre

mere om Taastrup TIK Motionscykling Kvindehold.

Her kan du også møde nogle af de kvinder der allerede cykler i klubben

 

Vi cykler hver onsdag aften kl. 18:00,  fra 3. april til ca. midt oktober.

Der er også mulighed for at cykle om søndagen, men det fortæller vi mere om på aftenen.

Hverdagsturene er typisk på ca 40-50 km, med en gennemsnitsfart på 25-28 km/t

Der er allerede nu planlagt en lille event : Forårsklar cykel, hvor du lørdag den 23. marts kl. 12-14 kan komme i værkstedet på Gården med din racer. Her vil nogle af klubbens øvrige medlemmer, give råd og vejledning om den evt. trænger til skift af dæk, kæde o.lign. inden sæsonstart.

I maj måned betaler klubben en aften med en dygtig, kvindelig cykelrytter fra DGI, som vil vejlede i forskellige teknikker på cyklen.

Mere om det senere.

Vi glæder os til at se jer!

Hilsen Doris (2830 4100) , Tina (2961 4447) og Birgitte (6088 6236)

 

Referat af bestyrelsesmøde den 18/3-2019

 

Tilstede:       Michael

                  Steen

                  John

                  Asger

                  Tina

                  Christina

 

Afbud:         Ingen

 

Referat:

 

Henvendelse fra klubmedlem:

Bestyrelsen har modtaget en mail fra Lasse Hansen fra P-holdet, som lægger op til afstemning på p-holdet om, hvorvidt nogen har lyst til at melde sig ud af TIK Motionscykling og starte deres egen forening.

Bestyrelsen talte om, hvorledes vi skulle forholde os til det og er enige om, at alle selvfølgelig har mulighed for at melde sig ud af klubben, hvis man føler, at klubbens formål ikke lever op til egne forventninger.

Bestyrelsen har forfattet et svarbrev på henvendelsen, som bliver sendt ud til samtlige medlemmer med vedhæftede mail fra Lasse.

 

Generalforsamling 2019

Klubben har veloverstået generalforsamlingen den 4. februar 2019. Bestyrelsen vil på et kommende bestyrelsesmøde gennemgå proceduren for afholdelse af generalforsamling i forhold til 2020.

Klubben fik valgt en ny formand for 2019 og en suppleant for 2019. Velkommen til Michael og Christina.

Steen blev genvalgt for perioden 2019-2020

John blev genvalgt for perioden 2019-2020

Tina blev genvalgt for perioden 2019-2020

 

Hjemmesiden

Klubbens styringsplatform der anvendes til hjemmesiden, kan ikke længere følge med tiden og det vil blive dyrere hvis vi skal tilkøbe flere moduler for at være opdateret. På generalforsamlingen blev det vedtaget, at klubben fortsat skal have en hjemmeside. Bestyrelsen og Birgitte har været til møde med TIK Bestyrelsen Kasten, for at høre nærmere om deres tilbud om at være en del af TIK’s hjemmeside.

Det er gratis at oprette en hjemmeside, og den opfylder behovet for at kunne lægge nyheder op. Det kan blive nødvendigt at tilkøbe et modul, til fx tilmelding til arrangementer via hjemmesiden.

Bestyrelsen undersøger økonomien i det og har det med på næste bestyrelsesmøde.

 

Facebook

På klubbens facebook gruppe står, at den kun er for medlemmer, men siden er åben og flere som ikke er betalende medlemmer, er medlem af facebook gruppen. Der er flertal for, at facebook gruppen skal være åben og tilgængelig for alle. Derfor skal der kommunikeres ud, at facebook gruppen er for alle.

Klubben har fire administratorer på facebook, som kan godkende folk til at blive medlem af facebook gruppen, det er også administratorernes ansvar at skelne imellem tonen på facebook, og har rettighed til at slette et indlæg, hvis tonen falder uden for normen.

 

Klubtøj

Klubbens medlemmer har nu haft mulighed for at købe klubtøj igennem Campione. Vi havde lidt startvanskeligheder, da ikke alle kunne få bestillingen igennem i første omgang. Heldigvis kunne vi vejlede hinanden via facebook, hvor der kom gode råd. Alle medlemmer får et tilskud, 200 kr., på én bestilt tøjgenstand (jersey/buks).

Bestyrelsen undersøger muligheden for udbetaling af tilskuddet til den enkelte.

Der er erfaring fra anden klub, som også anvender Campione som tøjleverandør om, at en repræsentant fra Campione bliver medlem af vores facebook, så vi også herigennem får reminder om tidsfrister for bestilling og anden god information.

Tina kontakter Campione.

 

Træning 2019

Det er et ønske, at der bliver dannet et hold, som har det formål at komme ud og køre en træningstur, uden at skulle halse igennem. Gerne et hold, som ligger omkring de 28 km/t i gennemsnit. Tina kontakter Michael A for at høre, om han kunne tænke sig at påtage sig rollen og køre et hold 28 km/t.

·        Træning

o   sæsonstart tirsdag den 2/4-19 – kl. 18:00 (husk lygter)

o   Kvindehold – onsdag den 3/4-19 – kl. 18:00

 

Næste møde:

25. marts 2019 kl. 19:00, hos Steen.

                 

 

Generalforsamling 2019

Kære medlemmer!

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

                                    Mandag den 4. februar 2019 kl. 19:00

                                    På Gården, Bredebjergvej 8, 2630 Taastrup

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent, samt valg af to stemmetællere. (Bestyrelsen foreslår Jens Vollquartz som dirigent)

2.    Bestyrelsens beretning for 2018

3.    Godkendelse af (revideret) regnskab for 2018 ved kassereren

4.    Godkendelse af budget for 2019, herunder fastsættelse af årets kontingent

5.    Behandling af indkommende forslag.

6.    Valg til bestyrelsen:

a.    Formand: periode 2019, bestyrelsen foreslår Michael J. Frederiksen.

b.    Næstformand: periode 2019-2020, Steen Dolberg modtager genvalg

c.    Kasserer: periode 2019-2020, John Christensen modtager genvalg

d.    Bestyrelsesmedlem: periode 2019-2020, Tina Gensø modtager genvalg

e.    Suppleant, periode 2019, Michael Werge modtager genvalg

7.    Valg af revisor og revisorsuppleant

a.    Revisor: Jens Volquartz modtager genvalg

b.    Revisorsuppleant: Steen Rønn modtager genvalg

8.    Eventuelt.

Kommunikationsplatform

 

Forslag skal være næstformand Steen Dolberg i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Referat bestyrelsesmøde den 10. december 2018

Tilstede:

Asger

Steen

John

Tina

 

Fraværende:

Michael

Generalforsamling: Vi har generalforsamling mandag den 4. februar 2019.

Asger retter henvendelse til mulig dirigent.

Nytårskur: I mange år har klubben afholdt en stor fest efter klubmesterskabet. Der har i de senere år været bredere tilslutning til en grillafslutning, som har været afholdt på Gården. Efterspørgsel på socialt arrangement har affødt en planlagt Nytårskur lørdag den 2. februar 2019.

Tilmelding på hjemmesiden. Tina sender videre til Jesper.

Tøjprøvning: Vi forsøger at få Campione ud til tøjprøvning enten mandag den 7. / 21. eller 28. januar 2019. Det vil foregå i klubhuset TIK, Parkvej 78.

Bestyrelsen er i tænkeboks i forhold til klubtilskud til en cykeltrøje. Det skal medregnes i det nye budget.

Bestyrelsen er åben over for et eventuelt køb af cykeltøj for at nå minimum af bestilling. Det skal dog ikke blive et lager som klubben skal ligge inde med.

Kontakt Campione. Tina kontakter Campione

Bestil klubhuset. Når dato er fastlagt – Tina kontakter TIK

Klubben har to cykelholdere: Cykelholdere kan bestilles igennem Steen.

Én er lånt ud pt. Steen skriver mail ud til medlemmerne om den lånte cykelholder, som har været lånt ud i lidt længere tid nu.

Ture i 2019

Bestyrelsen foreslå Skjoldenæsholm som fællestur, evt. flere hold al efter antal og hastighed.

Sverigestur Kristi himmelfartsdag torsdag den 30. maj 2019. Heldagstur.

Begge ture bliver lagt på Facebook som en begivenhed.

Klubaften 2019

Indbydelse til spændende foredrag i klubben. Parkvej mandag d. 14. jan. kl. 19.00

Bestyrelsen ønsker alle et godt nytår og tak for året som gik.

Jakob Olsen fra Hedehusene kommer til klubhuset på Parkvej mandag d. 14. jan. kl. 19.00. Han vil fortælle om sine forberedelser, til at køre på tværs af Amerika i juni måned i år.

Jakob er 24 år og har været med i løbet to gange tidligere som mekaniker. Og der igennem erhvervet sig en dyb indsigt i hvad der kræves både fysisk, mentalt og ikke mindst logistiks for at få succes.

Foredraget som vil dreje sig om forberedelserne, træningen og materiellet er beregnet til, at vare 2 timer inc. kaffepause og en spørgerunde.

Der er gratis deltagelse for alle medlemmer med ledsager. Klubben giver kaffe og et stykke hjemmebagt, øl og vand købes i baren.

Med ønske om et godt nyt år og på gensyn i klubben.

Klubaften December

Mandag den 3. december 2018 er der julehygge med gløgg og æbleskiver. Vi skal møde Michael, som er guide på cykelture i Malaysia. Michael vil fortælle lidt om sine ture, og oplevelsen af at cykle i Malaysia. 

Kom og bliv inspireret her i juletiden.

Vi ses på Gården, Bredebjergvej 8, 2630 Taastrup kl. 19:00.

Spinningssæson 2018/2019 tirsdag/torsdag     

Nu udbydes ledige cykler i spinningslokalet på Parkskolen.

Klubben har tider hver tirsdag/torsdag i vinterperioden fra kl. 16-20.

Der er ca. 10-12 ledige cykler i tidsrummet 16-18, her kan du som medlem i klubben komme og cykle sammen med dine klubkammerater fra p-holdet.

Der er musikanlæg i rummet, hvor du enten kan høre radio eller sætte din mobiltelefon til, så du kan høre musik.

For at være i spinningslokalet er det et krav, at du er betalende medlem i TIK Motionscykling. Ved misbrug kan klubben få frataget vores tider.

Aktiviteter og Cykelløb 2019

Måned        Aktivitet                       Deltager

Januar

14. januar    Klubaften                       alle

Februar

2. februar     Nytårskur                       alle

4. februar     Generalforsamling         alle                            

Marts

April

Uge 17         Mallorca      

Maj

12. maj        Grejsdalsløbet                  Tina, flere…

25. maj        Neubrandenburg Rund      Birgitte, Michael, Ulrich, Tina, flere…

30. maj        Klubtur Hallandsåsen        alle

Juni

1 juni           Tøserunden                    Kvindeholdet

15. juni        Vättern Rundt                  John C, Doris, (Kim), flere…

Juli

Uge 27         Marathona Dolomites        Frank, Doris,

August

September

Meld til Tina, hvis du ønsker en aktivitet/et cykelløb på som du deltager i eller hvis du vil skrives på listen over deltager.

Flere artikler ...

 1. MTB tur
 2. TIK Motionscykling har afholdt det årlige Klubmesterskab
 3. Tilbud til kvinder
 4. Klubmesterskab 2018
 5. Helligdagstræning
 6. Cykeltræning for kvinder i TIK 2018
 7. Klubaften november
 8. Klubaften 11/12
 9. et medlem skriver
 10. Spinning 2017/2018
 11. Klubaften den 9/10
 12. Formanden skriver
 13. Klubaften 2017
 14. Efterår/vintertræning
 15. Gården under renovering
 16. Social træning den 25. juni
 17. Spinning 2017/2018
 18. Nye klubtrøjer
 19. Referat Generalforsamling 2017
 20. Taastrup Løbet TIK
 21. Den nye bestyrelse anno 2017
 22. Klubaften, februar 2017
 23. Fysiologisk Massage
 24. Stjernetramp 2017
 25. Generalforsamling, 2017
 26. Klubaften, november 2016
 27. Søges: Ny webmaster til Taastrup TIK-Motionscykling pr. 1. november 2016
 28. Klubaften, oktober 2016
 29. km2016_startliste
 30. Træningstider, efterår 2016
 31. Tilmelding til klubmesterskab 2016
 32. Træning 2017
 33. Klubaften, marts 2016
 34. Diverse sange
 35. Regler for udlån af cykelholder​
 36. DGI Cup 2016
 37. Bestilling af klubtøj, forår 2016
 38. TIK Pokalfest 2016
 39. Spinning, P-holdet
 40. Åbents hus i vores nye klubhus
 41. Årets medlemmer
 42. Nyhedsbrev, september 2015
 43. Træningstider, efterår 2015
 44. Klubaften, november 2015
 45. Spinning 2015/2016
 46. Klubaften, september 2015
 47. Klubmesterskab 2015, startliste
 48. Klubaften, oktober 2015
 49. Klubtøj 2015, afhentning
 50. Endelig er det lykkedes at få et klubhus
 51. Billeder fra klubaften med Brian Holm
 52. Klubaften
 53. Generalforsamling
 54. Motionscykling
 55. Grejsdalsløbet Søndag den 12. maj
 56. Løbs arrangementer vi har deltaget i 2014
 57. FAQ, Aktiviteter
 58. Motionscykelløb
 59. Bella Skilte Cup
 60. MINDEORD - Erik Olsen
 61. ICE_2014
 62. Taastrup Avis - TIK’erne gik til stålet i Tune
 63. Albertslund Posten - Kampen mod uret i Risby
 64. Taastrup TIK-Motionscykling går til filmen
 65. Min første cykelsæson
 66. Kom til tøjprøvning
 67. Invitation til TIK Motionscykling Nytårs Kur
 68. Spinning 2017
 69. Uheld - Jens Helbro
 70. Taastrup TIK-Motionscykling hjælper Ældre Sagen
 71. sn.dk - Cykling er det nye golf
 72. Nyhedsbreve
 73. Sponsor - PeakPower.dk
 74. Trænerteam
 75. Ny 112 app kan redde menneskeliv
 76. TIK spænder hjelmen og er klar til en ny sæson - Lokalavisen Taastrup
 77. AlpeDHuez Resultat
 78. Høje-Taastrup er Årets Idrætskommune
 79. Tour de Vest 2016
 80. DGI Cup 2015
 81. DGI Cup 2016
 82. Starkløbet i Holbæk blev til en 2. plads i damerækken
 83. Bella Skilte Cup 2014
 84. Resultat, X-Trainer Ca Calobra 1/3-2013
 85. Resultat, X-Trainer Alpe d'Huez 1/2-2013
 86. Klubtøj
 87. Opkrævninger vedr. klubtøj
 88. Klubtøj 2015
 89. Nyt klubtøj 2015
 90. Handelsbetingelser
 91. Bestyrelsesmøde 7/5-18 Referat
 92. Bestyrelsesmøde 5/2-18 referat
 93. Bestyrelsen
 94. Bestyrelsens referater
 95. Fødselsdagssang, P-holdet
 96. Sæsonstart 2015
 97. Spilleregler
 98. Holdsport.dk
 99. Rute arkiv
 100. Træningsplan
 101. Praktisk information
 102. Træningstider
 103. Klubmesterskab - resultat 2017
 104. Klubmesterskab - resultat 2018
 105. Klubmesterskab - resultat 2014
 106. Klubmesterskab - resultat 2015
 107. Klubmesterskab - resultat 2016
 108. Klubmesterskab - resultat 2004
 109. Klubmesterskab - resultat 2013
 110. Klubmesterskab - resultat 2012
 111. Klubmesterskab - resultat 2011
 112. Klubmesterskab
 113. Klubmesterskab - resultat 2010
 114. Vedtægter
 115. Om klubben
 116. Kontingent
 117. Sponsor - PeakPower.dk (2014)
 118. Sponsor - PeakPower.dk
 119. Sponsor - PJ Cykler
 120. Opgave- og udvalgs ansvarlige 2015
 121. Ekstern træner Kvindeholdet
 122. DGI træner Kvindeholdet
 123. Vigtige datoer 2019
 124. Tak for et godt opstarts møde 2019
 125. Min første cykelsæson
 126. Opstarts møde sæson 2019
 127. Træning
 128. Kvindeholdets hygge aften den 5. oktober
 129. Velkommen

 

logo

Antal medlemmer

Der er nu 90 medlemmer i klubben
Sidst opdateret 14-05-2019 08:16

Find os på Facebook

FB f Logo blue 100

Få mere dynamisk information om klubben, ændring i træningstider mm.